Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
77828/05/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai danh mục mua sắp thiết bị dạy học GDMN giai đoạn 2021-2025 Tải về
1098/SGDĐT-KHTC 07/09/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các [...] Tải về
987/SGDĐT-KHTC Phòng GD & ĐT Tam NôngHướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 Tải về
537/SGDĐT-TCCB22/05/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTriển khai thực hiện thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020 Tải về
225/SGDĐT-HCTC29/02/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngVề việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng [...] Tải về