Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
491/HD-SKHĐT11/12/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngHướng dẫn thực hiện nghiên cứu sáng tạo không chuyên tại các cơ sở giáo dục. Tải về
127/NĐ-CP21/09/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngChính phủ ban hành Nghị định 127 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Tải về
134/LN-SGDĐT-CĐGD30/09/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngCông văn vận động giúp học sinh khó khăn mua BHYT năm học 2018-2019 Tải về
1297/SGDĐT-TCCB09/10/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngCông văn chỉ đạo thực hiện hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
1245/SGDĐT-KHTC02/10/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngCông văn 1254/SGDĐT-KHTC bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học [...] Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình BThông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú Đức BVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về