Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
3798/CT-BGDĐT24/09/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngChỉ thị 3798 của Bộ GDĐT về sử dụng sách giáo khoa. Tải về
1527/BGDĐT-CNTT17/04/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngTriển khai thu thập dữ liệu đội ngũ ngành Giáo dục và Đào tạo Tải về
QĐ 704/BGDĐT07/03/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngThể lệ cuộc thi Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tải về
Phòng GD & ĐT Tam NôngThông tư 03-2018 quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật Tải về
TT 27/2017/BGDĐT30/11/2017Phòng GD & ĐT Tam NôngThông tư 27/2017 về tiêu chuẩn Tổng phụ trách Đội. Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú Đức BVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về