Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1536/QĐ-UBND 03/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Đối với bằng tốt [...] Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTên thủ tục hành chính: Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Tải về
1536/QĐ-UBND 03/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngTên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Tải về