TỔNG KẾT PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT

TỔNG KẾT PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT

            Sau 2 tháng (từ 18/9/2017 đến 18/11/2017) phát động phong trào nuôi heo đất trong toàn thể học sinh trường. Hôm nay 27/11/2017 trong tiết sinh hoạt dưới cờ trường Tiểu học Phú Đức A tổng kết phong trào nuôi heo đất.

            Tổng số tiền thu được là: 7.302.000 đồng (bảy triệu ba trăm lẻ hai ngàn đồng).

            Khen thưởng cho 149 em học sinh gồm giấy khen và quà tặng là dụng cụ học tập tổng giá trị 2.745.000 đồng và khen tặng cho ba tập thể có thành tích tốt nhất với số tiền khen thưởng là 210.000 đồng.

            Một số hình ảnh của buổi tổng kết, khen thưởng.

Giải thưởng tập thể-lớp 3/1

Giải thưởng tập thể-lớp 3/1

Toàn cảnh khen thưởng

Toàn cảnh khen thưởng

Tập thể lớp 3/1

Tập thể lớp 3/1

Tập thể lớp 2/2

Tập thể lớp 2/2

Tập thể lớp 2/1

Tập thể lớp 2/1

Tập thể lớp 4/1

Tập thể lớp 4/1

– Trung Hiếu –