TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI ”

TUẦN LỄ HƯỚNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 

      Thực hiện theo công văn số: 1108/PGDĐT-HTCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD-ĐT Về việc hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Sáng nay ngày 01/10/2018. Trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần Toàn thể Cán – bộ – Giáo viên – Nhân viên và học sinh trường Tiểu học Phú Đức A tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng úng học tập suốt đời năm 2018.

Chủ đề: ” Học ở trường, học ở sách, học lẫn nhau và học nhân dân”.

khai mạc

lễ khai mạc            QUANG CẢNH LỄ KHAI MẠC

Hiệu trưởng nhà trường tuyên tuyền sâu rộng trong toàn thể giáo viên-công nhân viên, học sinh cà cộng đồng về tầm quan trọng trong việc học tập thường xuyên và suốt đời là sự phát toàn diện của mỗi cá nhân.

triển khai thực hiện

triển khai

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN