Phát thư khen cho học sinh.

Phát thư khen cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc ở cuối học kì I.

          Nhằm khen thưởng kịp thời các em học sinh hoàn tốt trong học tập ở cuối học kì I.

Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2019, Trường Tiểu học Phú Đức A tổ chức chào cờ đầu tuần đồng thời lồng ghép sơ kết và phát thư khen cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc ở cuối học kì I. Đến dự buổi lễ gồm Ban giám hiệu, toàn thể giáo viên và có hơn 200 em học sinh nhà trường.

dự lễchào cờ

 Dự lễ chào cờ

Đại diện nhà nhà trường thầy Lê Nhơn Hòa phát thư khen cho các em học sinh có thành tích học tốt trong học tập ở cuối học kì I.

phát thư khennhận thư khen

Phát thư khen

      Qua đó nhằm giáo dục cho tất cả các em học sinh trong nhà trường cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình học tập ở học kì II.