NHẬN SỮA NESTL MILO

Chương trình tặng sản phẩm thức uống sữa Nestl Milo cho học sinh

      Nhằm giúp đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe tốt cho học sinh  để sinh hoạt và học tập tốt.

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2018, Đoàn sữa Nestl Milo đến Trường Tiểu học Phú Đức A phát sữa cho hơn 200 em học sinh. Ban giám hiệu nhà trường đến kiểm tra nhận số sữa nói trên.

KIỂM TRA V2 NHẬN SỮA

KIỂM TRA VÀ NHẬN SỮA

      Sau khi kiểm tra số sữa, tận tay Đoàn đã phát từng em học sinh mỗi em một  hộp.

PHÁT SỮAPHÁT SỮA (2)

PHÁT SỮA

      Tất cả các em đều phấn khởi nhận những phần quà đầy ý nghĩa và được uống tại chỗ.

NHẬN SỮANHẬN SỮA (2)

NHẬN SỮA VÀ UỐNG TẠI CHỖ