HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP

     – Nhằm nâng cao chất lượng chữ viết và ý thức giữ gìn sách vở sạch sẽ cho học sinh.

– Thúc đẩy phong trào giữ vở sạch – rèn chữ đẹp ở cấp trường; trao đổi các kĩ năng viết chữ đẹp và trình bày sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục

.- Sáng ngày 17 tháng 02 năm 2019, Trường TH Phú Đức A, tổ chức Hội thi “Viết chữ đẹp cấp trường”, trong hội thi có hơn 33 học sinh tham gia.THI VIẾT CHỮ ĐẸPVIẾT CHỮ ĐẸP

HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP

      – Trong hội thi cũng chấm luôn vỡ sạch của các em đồng thời lựa chọn ra những em có vỡ sạch và chữ viết đẹp để dự thi cấp huyện.

CHẤM VỠ SẠCH CHỮ ĐẸPVỞ SẠCH CHỮ ĐẸP

CHẤM VỠ SẠCH CHỮ ĐẸP

    – Qua hội thi này nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của người thầy, người cô; động viên khích lệ các thầy giáo, cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và tăng cường duy trì những nề nếp, thói quen tốt trong học tập của các em, góp phần hình thành nhân cách cho học sinh thông qua “Nét chữ -Nết người.” Đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Giúp các em củng cố và hiểu biết thêm một số kiến thức, kỹ năng giữ gìn sách vở, rèn chữ viết qua ngày Hội giao lưu viết chữ đẹp học sinh  năm học  2018 – 2019.